Gama

Gama jest materiałem dźwiękowym opartym o skalę muzyczną, służącym celom ćwiczebnym. Materiał ten, oparty jest na kolejno ułożonych dźwiękach skali muzycznej. Gamy mają opracowany precyzyjny sposób palcowania. Często ćwiczy się je w różnych rytmach, interwałach i innych wariantach w celu uzyskania biegłości technicznej. Równolegle z gamami ćwiczy się wykonywanie pasaży opartych najczęściej o trójdźwięki toniczne.

Bardzo często myli się określenia gamy, skali muzycznej i tonacji. Zapewne dlatego, że pomiędzy tymi pojęciami jest bardzo ścisła korelacja. Należy jednak je rozróżniać i właściwie stosować.

Gamy durowe i ich odmiany

Gama C dur
Gama Cis dur
Gama D dur
Gama Dis dur
Gama E dur
Gama F dur
Gama Fis dur
Gama G dur
Gama Gis dur
Gama A dur
Gama B dur
Gama H dur

Gamy molowe i ich odmiany

Gama C moll
Gama Cis moll
Gama D moll
Gama Dis moll
Gama E moll
Gama F moll
Gama Fis moll
Gama G moll
Gama Gis moll
Gama A moll
Gama B moll
Gama H moll

Daj szansę innym

Jeśli spodobał Ci się mój wykład, zamieść link do niego na swojej stronie www, aby inni też mogli z niego skorzystać. Z góry dziękuję w imieniu tych, którym przyda się ten link.

Idź tam gdzie słyszysz śpiew, tam dobre serca mają, źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.