Klawiatura pianina

Instrumenty muzyczne charakteryzują się różnymi cechami, które umożliwiają ich systematykę. Jedną z grup takich instrumentów są instrumenty klawiszowe. Do instrumentów klawiszowych można zaliczyć fortepian, pianino, keyboard, akordeon, organy, a także mniej popularne melodyka, klawesyn, klawikord i inne. Każdy z tych instrumentów do wydobycia dźwięków dysponuje klawiaturą, czasami zwaną klawiaturą muzyczną. Klawiatura pianina, klawiatura fortepianu, czy klawiatura dowolnego innego instrumentu jest zbudowana tak samo.

Klawiatura składa się z białych i czarnych klawiszy. Białe klawisze ułożone są kolejno jeden za drugim, odpowiadają dźwiękom diatonicznym. Czarne klawisze ułożone są w grupach po 2 i po 3 klawisze, co umożliwia orientację na klawiaturze. Czarne klawisze odpowidają dźwiękom zmienionym chromatycznie, czyli takim które zostały podwyższone lub obniżone przy użyciu krzyżyka lub bemola. Poniżej przedstawiam rysunek klawiatury z zaznaczonymi nazwami klawiszy. W handlu dostępne są klawiatury kartonowe, które mogą być bardzo przydatne do nauki klawiatury.


Klawiatura pianina z nazwami klawiszy

Klawiatury bywają nieco modyfikowane przez producentów. Niezwykle rzadko zdarza się, że część klawiszy ma zamienioną kolorystykę. Białe są czarnymi, a czarne białymi. Taki zabieg stosują producenci instrumentów elektronicznych, aby oddzielić klawiaturę melodyczną od funkcyjnej. Układ klawiatury pozostaje taki sam.

Konstrukcyjnie klawiatura pianina i fortepianu jest dźwignią, która wprawia w ruch skomplikowany mechanizm, którego efektem jest wyrzucenie młotka w kierunku strun. Młotek uderzając w struny wydobywa dźwięk z instrumentu. Klawiatura jest czułym mechanizmem. Reaguje na siłę gry pianisty.

Idź tam gdzie słyszysz śpiew, tam dobre serca mają, źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.