Mirosław Bereźnicki - artysta muzyk

Jednym z najpiękniejszych zawodów na świecie jest zawód muzyka. Cóż może dawać więcej satysfakcji niż tworzenie muzyki i obserwowanie reakcji publiczności na dokonania sceniczne. Naprawdę nie wiele jest piękniejszych zawodów. Stał się on także moim przeznaczeniem.

Opera Wrocławska

Swoją pierwszą pracę podjąłem w Operze Wrocławskiej jako puzonista. Kilkuletnia praca w tak renomowanej instytucji dostarczyła mi wielu wrażeń oraz wspaniałych doświadczeń. Wieloletnie, codzienne obcowanie z najlepszymi wykonaniami, kształtuje smak muzyczny oraz szlifuje warsztat.

Ognisko muzyczne

Po kilku latach rozpocząłem własną działalność gospodarczą, oczywiście nadal ściśle związaną z muzyką. W 1990 roku powstało Ognisko Muzyczne Fraza, które zajmowało się nauczaniem gry na fortepianie, keyboardzie, akordeonie, gitarze, skrzypcach, oraz klarnecie. Jako pierwszy opracowałem program nauczania przedmiotu keyboard. W tamtych czasach, była to absolutna nowość na rynku - nie było wtedy nauczycieli keyboardu. Organizowałem i prowadziłem kursy dla nauczycieli, kształcąc kadrę dla Ogniska Muzycznego Fraza. W latach dziewięćdziesiątych zorganizowałem oddziały muzyczne w przedszkolach oraz zespół muzyczny przy Ognisku Muzycznym. Do programu nauczania wprowadziłem dwa dodatkowe instrumenty: flet prosty oraz harmonijkę ustną. Do dzisiaj Ognisko Muzyczne zajmuje się prowadzeniem rytmiki we wrocławskich przedszkolach.

Wydawnictwo muzyczne nuty.pl

Równolegle z działalnością edukacyjną stworzyłem Wydawnictwo Muzyczne nuty.pl. Wydawnictwo wydało kilka tysięcy publikacji nutowych oraz wprowadziło na polski rynek szeroką gamę wydawnictw światowych. Wydawnictwo nuty.pl odegrało i nadal odgrywa ogromną rolę w popularyzacji wydawnictw nutowych. Na początku lat dziwięćdziesiątych masowo likwidowały się księgarnie nutowe. Zakup nut był bardzo utrudniony. Istniejące księgarnie dysponowały bardzo skromnym wyborem publikacji nutowych. Prawdziwy przełom wprowadziło wydawnictwo nuty.pl, udostępniając muzykom oraz początkującym adeptom muzyki, szeroką paletę nut. Wydawnictwo nuty.pl wydaje nuty na instrumenty solowe, duety, tria, zespoły instrumentalne oraz orkiestry.

Opublikowałem kilkadziesiąt publikacji nutowych. W tym "Szkoła gry na fortepianie" cz. 1 i 2, "Szkoła gry na keyboardzie" cz. 1 i 2, "ABC gitary", "Chwyty gitarowe", "Fortepianowe ZOO", "Perełki muzyczne" cz. 1-12, i inne. Wykonałem liczne transkrypcje na instrumenty solowe, a także zespoły i orkiestry. Jednak najważniejsze publikacje jeszcze są przede mną. Lata doświadczeń kuszą mnie, do przelania na papier, wypracowanych metod nauczania, a także podzieleniem się swoimi kompozycjami.

Idź tam gdzie słyszysz śpiew, tam dobre serca mają, źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.